vanaf 8 juni 2019 te zien in Muzee
S.O.S. (Save Our Seas) – Oceanen bedreigd!

In de zomer van 2019 besteedt Muzee aandacht aan de verschillende uitdagingen waarmee de oceanen tegenwoordig te kampen krijgen. In de tentoonstelling S.O.S. (Save Our Seas) onderzoeken we vraagstukken als vervuiling door plastic, overbevissing, opwarming en verzuring van het zeewater en de stijging van de zeespiegel. Met deze relevante en zeer urgente onderwerpen willen we bewustzijn kweken en een blik in de toekomst werpen naar mogelijke duurzame oplossingen.
Vanuit de zeebiologische expertise van Muzee zullen we deze thema’s wetenschappelijk benaderen en belichten.

World ocean pollution

Om de expositie visueel aantrekkelijk te maken en een groter publiek aan te spreken tonen we tevens hedendaagse kunstenaars die met deze thematieken aan het werk zijn.

Bij deze tentoonstelling is er een randprogrammering ontwikkeld van lezingen en workshops i.s.m. met diverse organisaties om het bewustzijn van ons publiek te vergroten en tevens de dialoog op te starten over duurzaamheid en innovatieve oplossingen voor de problemen die we aankaarten. 

Plastic pollution and animal harm. Seal caught in fishing net. Beautiful marine mammal trapped by choking discarded fishing gear tangled around the neck. Animal distress and suffering. (Seal was freed!).
beach pollution, spilled oil can

We zien het juist als een taak van Muzee om nu aandacht te besteden aan deze problematieken omdat het museum onlosmakelijk verbonden is met het leven aan, op en in zee.
De vervuiling en de uitputting van de zee en de stijging van de zeespiegel zullen de komende jaren alleen maar urgenter en duidelijker worden.