Close icon

Over Muzee Scheveningen

De stichting

Stichting Muzee Scheveningen is opgericht op 8 september 2006 om de kennis en belangstelling voor de ontstaansgeschiedenis, de cultuur, de relatie met de zee, de zeebiologie en het dagelijks leven op Scheveningen te bevorderen. Wil je meer weten over de stichting?

Meer over de stichting

Cultuuranker

Sinds 2013 is Muzee Scheveningen Cultuuranker voor het stadsdeel Scheveningen, dé plek waar culturele activiteiten voor en door bewoners worden georganiseerd. Alle acht cultuurankers in Den Haag hebben een gezamenlijke taak: Het brengen van kunst en cultuur diep in de wijken.

Lees meer over het cultuuranker

Collectie

Het dagelijks leven op Scheveningen loopt als een rode draad door de collectie van Muzee. De visserij, de badcultuur, oude ambachten; gebruiksvoorwerpen en schilderijen schetsen een gedetailleerd beeld van het leven in het vissersdorp en onze mooie badplaats. De zeebiologische collectie van Muzee bestaat voor het grootste gedeelte uit schelpen, afkomstig uit alle wereldzeeën en vormt inmiddels één van de meest uitgebreide schelpenverzamelingen in Nederland.

Lees meer over de collectie

Vrijwilligers

De vrijwilligers van Muzee vormen een vast onderdeel van onze collectie. Velen van hen vormen een belangrijke bron van historische kennis over het leven op Scheveningen en het werken in de visserij. Daarnaast hebben ze een belangrijke toegevoegde waarde in de sfeer en begeleiding van bezoekers en zorgen ze voor een sterke binding van het museum met Scheveningen.

Lees meer over vrijwilligers

Medewerkers

Muzee Scheveningen kan niet bestaan zonder een gedreven team van medewerkers, bestuur en natuurlijk onze vrijwilligers.

Ontmoet onze medewerkers

Klankbordgroep D&I

Binnen Muzee Scheveningen zijn diversiteit en inclusie belangrijke speerpunten. Maak kennis met de klankbordgroep D&I bij Muzee.

Ontmoet het team >

Bestuur

Het bestuur heeft de taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen Muzee Scheveningen. De waarnemend directeur legt verantwoording af aan het bestuur over financiën en het beleid. Het bestuur staat de waarnemend directeur bij met raad en advies waar nodig of expliciet gevraagd. Elk lid binnen het bestuur heeft zijn of haar eigen specifieke expertise, passend binnen de bedrijfsvoering van Muzee Scheveningen.

 

Naar bestuursleden

Media

Muzee Scheveningen verschijnt met regelmaat in verschillende media; voor Muzee is regelmatige aandacht in de pers belangrijk om voorstellingen, evenementen en nieuwe tentoonstellingen aan te kondigen. De pers is dan ook van harte welkom! Ben je een journalist en heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met onze communicatiemedewerker via [email protected].

Naar onze media

Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar (nieuwe) enthousiastelingen die ons willen versterken op het gebied van publieksbegeleiding, productie, horeca ed. Kijk hieronder voor de openstaande vacatures.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de Muzee nieuwsbrief.