Close icon

De stichting

Stichting Muzee Scheveningen is opgericht op 8 september 2006 om de kennis en belangstelling voor de ontstaansgeschiedenis, de cultuur, de relatie met de zee, de zeebiologie en het dagelijks leven op Scheveningen te bevorderen.

Stichting Oud-Scheveningen

De basis voor Muzee werd gelegd door de oprichters van de Stichting Oud-Scheveningen, die vanaf 1952 voorwerpen zijn gaan verzamelen die vanaf 1961 konden worden geëxposeerd in een eigen ruimte in een school aan de Badhuisstraat. In 1970 werd de cultuurhistorische collectie overgebracht naar het huidige schoolgebouw aan de Neptunusstraat. In de loop der jaren wijzigde de naam van het museum van Oudheidkundig- en Visserijmuseum via Schevenings Museum in Museum Scheveningen. In 2006 fuseerde dit museum met het zeebiologische Zeemuseum en ging verder onder een nieuwe naam: Muzee Scheveningen.

Doelstelling

Muzee heeft in de afgelopen jaren de weg van een traditioneel museum naar een participatief museaal cultuuranker ingeslagen en zich ontwikkeld tot hét middelpunt van Scheveningen in een sterk netwerk van partners en bewoners. Als cultuuranker wil Muzee de cultuurparticipatie van bewoners van Scheveningen aanwakkeren en stimuleren, om met kunst en cultuur het leven te verrijken en sociale cohesie te bevorderen. Muzee programmeert, co-creëert en opereert als een integraal programmahuis waarbij museum, educatie en participatie elkaar voeden en versterken.

Uitgangspunten hierbij zijn het tonen van leven bij, met en op de zee in al zijn facetten waarbij zowel verleden (erfgoed), heden (kunst) als toekomst (maatschappelijke relevantie) belangrijk zijn. Muzee heeft een vaste erfgoedcollectie en een zeebiologische collectie. De Scheveningse roots zijn vertrekpunt voor interactie met de wereld om ons heen.

ANBI

Per 1 januari 2010 merkt de Belastingdienst Stichting Muzee Scheveningen aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Contactgegevens:
Adres: Neptunusstraat 90-92, 2586 GT Den Haag
Tel.nr.: 070-3500830
E-mail: [email protected]
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 27291868.
Fiscaal nummer: NL8171 03 521 B 01
Bankrekeningnummer: IBAN NL42 INGB 0000 5798 09.
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Formulier publicatieverplichting

Beloningsbeleid
Medewerkers in dienst van Muzee Scheveningen worden bezoldigd conform de CAO Gemeenten.

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
Plan 2021-2024

Balans en staat van baten en lasten:
Jaarrekening en jaarverslag 2012
Jaarrekening en jaarverslag 2013
Jaarrekening en jaarverslag 2014
Jaarrekening en jaarverslag 2015
Jaarrekening en jaarverslag 2016
Jaarrekening en jaarverslag 2017
Jaarrekening en jaarverslag 2018
Jaarrekening en jaarverslag 2019
Jaarrekening en jaarverslag 2020
Jaarrekening en jaarverslag 2021
Jaarrekening en jaarverslag 2022

Statuten

Algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden webshop Muzee Scheveningen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de Muzee nieuwsbrief.