Close icon

Renovatie

Burgemeester en wethouders van Den Haag hebben groen licht gegeven voor de renovatie van Muzee Scheveningen. Die renovatie is belangrijk om verschillende redenen, waaronder het creëren van betere klimatologische omstandigheden voor het behoud van de collectie. Daarnaast komt er een aparte zaal voor evenementen. Tamara Peers, directeur Muzee Scheveningen: “We zijn zeer blij dat we mogen renoveren. Uitgangspunt voor de verbouwing is het realiseren van een aantrekkelijk en eigentijds museum voor iedereen, met behoud van het monumentale karakter.”  

Modernisering van het museum
Het huidige pand van Muzee Scheveningen is verouderd en voldoet niet meer aan de klimatologische eisen voor het behoud van de collectie. Met de renovatie wordt de veiligheid van de collectie gewaarborgd en wordt het museum gemoderniseerd om de collectie op eigentijdse wijze te presenteren, en de toegankelijkheid en het gebruik te verbeteren.

Herinvoering van een theaterzaal op Scheveningen
Tot nu toe vonden evenementen plaats in de prachtige zaal van het museum, wat een sfeervolle ambiance bood maar niet optimaal was voor de veiligheid van de kunstwerken. Met de toevoeging van een aparte zaal kunnen evenementen blijven plaatsvinden en wordt er een theaterzaal teruggebracht naar Scheveningen.

Duurzaam en toegankelijk gebouw
Het pand kampt met achterstallig onderhoud en is niet energiezuinig. De renovatie richt zich daarom ook op het verduurzamen van het museum, naast het streven naar toegankelijkheid en inclusiviteit voor alle bezoekers.

Participatie
De gemeente is opdrachtgever en stelt samen met Muzee het Programma van Eisen op. Daarbij hoort ook een participatieplan dat aandacht besteed aan bewoners, bedrijven en organisaties in Scheveningen die nauw bij Muzee zijn betrokken. De komende tijd werken we dit plan verder uit.

Voordat Muzee daadwerkelijk kan starten met renoveren, gaat er eerst een traject van voorbereiden en aanbesteden aan vooraf. Wel wordt in 2024 al gestart met de verduurzaming van het pand.  

Zodra er meer bekend is, zal hierover op deze pagina worden gecommuniceerd. 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de Muzee nieuwsbrief.