Muzee Scheveningen zoekt een interimmanager (m/v)

Muzee Scheveningen is een museum dat beoogt het cultureel erfgoed van Scheveningen en een zeebiologische collectie te beheren en te behouden. Daarnaast is Muzee Cultuuranker voor het stadsdeel Scheveningen. Het museum heeft een zestal fte in dienst en wordt ondersteund door circa 85 vrijwilligers.

Voor Muzee liggen er belangrijke vraagstukken op tafel, waarin begrippen als toekomstbestendigheid, herpositionering van zeebiologie c.q. de schelpencollectie, passende huisvesting en efficiënte bedrijfsvoering centraal staan. Deze vraagstukken moeten nog dit jaar vertaald worden in een meerjarenbeleidsplan.

Profiel van de opdracht
Gezien het feit dat de huidige directeur op afzienbare termijn vertrekt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zo ook de conservator zeebiologie, is er dringend behoefte aan een manager op interimbasis die met de staf in hoog tempo een meerjarenbeleidsplan ontwikkelt, dat recht doet aan de ambities en (dringende) vraagstukken van Muzee. De manager kan daarbij voortbouwen op een toekomstvisie, die met hulp van een expertisebureau wordt ontwikkeld en nagenoeg gereed is. Daarnaast geeft de manager leiding aan de organisatie van Muzee met als speciale opdracht de bedrijfsvoering efficiënter in te richten. Vrijwilligersbeleid, PR/communicatie en fondsenwerving zijn hierbij belangrijke aandachtsgebieden.

Profiel van de manager
Muzee is op zoek naar een doortastende verandermanager die in staat is zowel beleidsprocessen aan te sturen, die zijn gericht op het neerzetten van de koers van Muzee, als de bedrijfsvoering verder op te lijnen met oog voor de belangen van de stafmedewerkers en de vele, zeer betrokken vrijwilligers.
Academisch denk- en werkniveau is vereist plus aantoonbare kennis van en affiniteit met de culturele sector.
De manager legt verantwoording af aan het bestuur van Muzee. Verwachte duur van de opdracht 8 à 10 maanden, ± 24 uur per week (nader in overleg te bepalen).

Reactie met CV en tariefsindicatie, alsmede eventuele vragen, zijn welkom vóór maandag 15 juli bij de heer Chris Schaapman, voorzitter van het bestuur van Stichting Muzee Scheveningen.
email: chrisschaapman@hotmail.com