Close icon

Bestuur

Het bestuur heeft de taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen Muzee Scheveningen. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur over financiën en het beleid. Het bestuur staat de directeur bij met raad en advies waar nodig of expliciet gevraagd. Elk lid binnen het bestuur heeft zijn of haar eigen specifieke expertise, passend binnen de bedrijfsvoering van Muzee Scheveningen. Maak hieronder kennis met onze bestuursleden:

Wilbert Stolte, voorzitter

 • Voorzitter SchuldHulpMaatje Den Haag
 • Voorzitter St Schiefbaan Hovius
 • Voorzitter Haags Fondsen Overleg HAFO
 • Voorzitter Beachcity

Gerard den Heijer, lid 

Giedo van der Zwan, lid

Marcus
 van Spronsen, penningmeester

 • Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Cardia (tot 31 mei 2021)
 • Penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (en de Algemene Kerkenraad) van de Protestantse Gemeente Scheveningen
 • Lid van de kerkenraad van de wijkgemeente Nieuwe Badkapel

Marijnke de Jong, lid

 • Voorzitter De Frans Mortelmans Stichting
 • Secretaris Stichting Symfonieorkest Carpe Diem
 • Lid RVT Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburg
 • Bestuurslid Elisabeth Goedvolk Stichting
 • Bestuurslid Stichting Kamerbreed Klassiek

Naomi Schiphorst, secretaris

 

Sinds 2006 is de zittingstermijn van bestuursleden bij Muzee vastgelegd op 2 x 5 jaar.

Bij de herziening van de statuten in 2021 is gesproken over het aanpassen van de zittingstermijn naar 2 x 4 jaar, zoals in de code cultural governance is aangegeven.

Met verwijzing naar het principe “pas toe of leg uit” is besloten de zittingstermijn te handhaven op 2 x 5 jaar met als onderliggende motivatie dat de subsidiecyclus van de gemeente Den Haag 4 jaar beslaat. Bij die 4- jaarlijkse subsidieaanvraag, waar telkens zeker een jaar half mee gemoeid is, zijn diverse bestuursleden nauw betrokken omdat de vaste staf klein is. Bij een zittingstermijn van 2 x 5 jaar zitten er in het bestuur volgens deze cyclus minstens 3 bestuursleden die het aanvraagcircuit in hun zittingsperiode twee keer meemaken en dus enige relevante ervaring daarmee hebben.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de Muzee nieuwsbrief.