Cultuuranker Muzee scheveningen

Muzee Scheveningen

 

Muzee Scheveningen heeft twee collecties onder beheer: een cultuurhistorische collectie van het voormalige Museum Scheveningen en een zeebiologische collectie van het voormalige Zeemuseum.

In 2006 zijn beide musea samen gegaan onder de naam Muzee Scheveningen.

De huidige collectie van Muzee Scheveningen te hierdoor te verdelen in een cultuurhistorisch deel en een zeebiologisch deel.

Muzee Cultuuranker

Muzee Scheveningen is vanaf 2013 cultuuranker van het stadsdeel Scheveningen.

De cultuurankers hebben een veelzijdige taak: zij moeten informatie bieden over culturele activiteiten in de gehele stad en daarnaast faciliteiten bieden aan scholen en culturele instellingen in het kader van binnenschoolse cultuureducatie. Ook bieden zij cursusruimte en podia aan en bemiddelen ze voor verschillende vormen van actieve cultuurparticipatie. Tot slot leggen zij verbindingen met maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen in het stadsdeel teneinde een groter publiek te bereiken.

Muzee heeft inmiddels een uitgebreid en gevarieerd programma met workshops/cursussen/, toneel-, muziek- en cabaretvoorstellingen. Daarnaast worden er literaire avonden georganiseerd.