Close icon

Mijn Duindorp – Jersey

Jersey (NL) 

Ik ben Jersey en ik ben 11 jaar en ik woon in Duindorp.
We gingen naar buiten en ik heb die foto gemaakt. Ik vind portret het leukste om te maken en ik let vaak op.. Oh uhh… Ik zet het er een beetje scherp op.
Hier op de foto zie je Macey en die dinsdag heb ik de hele dag foto’s van haar gemaakt en deze vond ik nog het leukst.
Ik vind het leuk dat sommige foto’s een betekenis hebben en het is ook gewoon leuk om het te doen.
Je kan het ook wel opslaan, maar je kan het ook gewoon opslaan als foto. Dan kun je het altijd zien.
Mijn Duindorp is leuk en er is altijd een goede sfeer en het zijn ook hele mooie plaatjes.
Het is heel leuk om de foto’s te kijken bij de tentoonstelling, maar het is nog leuker om naar Duindorp te komen. 


Jersey (ENG)
 

I’m Jersey and I’m 11 years old and I live in Duindorp.
We went outside and I took that picture. I enjoy capturing portraits the most, and I often pay attention to… Oh, uh… I focus it a bit sharply.
In this photo, you see Macey, and on that Tuesday, I spent the whole day taking pictures of her, and this one was my favorite.
I like that some photos have meaning, and it’s just enjoyable to do.
You can also save it, but you can also just save it as a photo. Then you can always see it.
My Duindorp is fun, and there’s always a good atmosphere with beautiful scenes.
It’s very enjoyable to look at the photos in the exhibition, but it’s even more fun to come to Duindorp. 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de Muzee nieuwsbrief.