Close icon

Muzee verheugd over positief advies Cultuurankerfunctie Muzee Scheveningen

28 november 2020

Muzee Scheveningen is blij en opgelucht met het advies van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024. De Adviescommissie heeft gisteren een positief advies gegeven voor behoud van de Cultuurankerfunctie van Muzee. Daardoor lijkt Muzee definitief gered.

Het nieuwe beleidsplan van Muzee, voor het Cultuuranker van Scheveningen, wordt gewaardeerd door de Adviescommissie. Zo staat in het advies: ‘De Commissie heeft veel waardering voor Muzee als laagdrempelige ontmoetingsplek en de betrokken gemeenschap van vrijwilligers en ondersteuners. In de aanvraag proeft de Commissie urgentie om met cultuurparticipatie oude en nieuwe Scheveningers te verrijken en verbinden.’ De Adviescommisse verwacht op grond van het vernieuwde beleidsplan ‘dat Muzee met succes zijn museale en Cultuurankerfunctie verder zal weten te integreren.’

De positieve beoordeling van het plan van Muzee voelt voor de medewerkers en vrijwilligers van Muzee als een bekroning op het vele werk dat is verzet. Waarnemend directeur Tamara Peers: “Het is fantastisch dat wat Muzee heeft opgebouwd als museaal cultuuranker van Den Haag verder mag worden uitgebouwd.”

De commissie spreekt ook haar waardering uit voor het huidige brede lokale en stedelijke netwerk van maatschappelijke en culturele partners, buurtbewoners en professionals. Peers: “We kunnen de Cultuurankerfunctie alleen goed invullen door samen te werken met al die partners en met de mensen voor wie we het doen. Onze inzet is dan ook om de verdere uitbouw niet alleen vóór mensen uit onze doelgroepen te doen, maar vooral ook samen met hen.”

Muzee kijkt uit naar de gesprekken met de gemeente om het Cultuuranker in Scheveningen verder uit te bouwen. Peers: “Maar voor nu zijn we vooral blij en opgelucht met het advies dat Muzee het Cultuuranker van Scheveningen mag blijven.”

Naar verwachting neemt het College van B&W van de gemeente Den Haag op 8 december een definitief besluit over het advies van de commissie.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de Muzee nieuwsbrief.