Bezoekvoorwaarden

In Muzee Scheveningen gelden onder andere de volgende regels:

 • U dient in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs.
 • Kunstwerken mogen niet worden aangeraakt.
 • Om anderen niet te hinderen verzoeken wij u geen geluidsoverlast te veroorzaken.
 • In het museum is roken verboden.

Extra corona-maatregelen

 • Hou 1,5 meter afstand
 • Huisgenoten mogen samen het museum bezoeken
 • Volg de vaste looproute, aangegeven met pijlen
 • Onze medewerkers geven aanwijzingen
 • Op diverse plekken staat desinfecterende handgel
 • Maak geen foto’s of video’s
 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten, medewerkers van Muzee mogen uw bezoek weigeren bij klachten

Goed om te weten:

 • Wij verwelkomen u graag op het tijdstip dat op uw ticket vermeld staat. U heeft dan een kwartier de tijd om het museum te betreden. Aan uw bezoek zit geen vaste eindtijd verbonden.
 • Als u een ticket geboekt heeft in combinatie met een kortingspas (donateurspas, Museumjaarkaart Ooievaarspas) vergeet u dan bij het bezoek deze pas niet mee te nemen en te tonen aan de balie. Zonder geldige kortingspas kunnen we u helaas geen toegang verschaffen
 • Door de afstand maatregelen is de capaciteit van onze garderobe erg klein. We willen u dan ook vragen geen grote tassen mee te nemen naar het museum en zo mogelijk geen gebruik te maken van de garderobe
 • Er zijn slechts twee toiletten geopend gedurende uw bezoek. We willen u vragen zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet in het museum en hier thuis al rekening mee te houden.

Muzee Scheveningen aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade welke niet te wijten is aan haar schuld, aan lijf en/of goed, op welke wijze of in welk opzicht ook, aan bezoekers in het gebouw van Muzee Scheveningen, het museumterrein en de attributen daarop overkomen. Door het betreden van het gebouw en het museumterrein doet men uitdrukkelijk afstand van het recht op schadevergoeding als vorenbedoeld.

Verboden om de flitser te gebruiken
Geen flitser gebruiken
Kunstwerken mogen niet worden aangeraakt
Kunstwerken NIET aanraken
Verboden te roken
Verboden te roken