Bezoekvoorwaarden

In Muzee Scheveningen gelden onder andere de volgende regels:

  • U dient in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs.
  • Kunstwerken mogen niet worden aangeraakt.
  • Om anderen niet te hinderen verzoeken wij u geen geluidsoverlast te veroorzaken.
  • In het museum is roken verboden.
  • Fotograferen mag, zonder te flitsen.

Muzee Scheveningen aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade welke niet te wijten is aan haar schuld, aan lijf en/of goed, op welke wijze of in welk opzicht ook, aan bezoekers in het gebouw van Muzee Scheveningen, het museumterrein en de attributen daarop overkomen. Door het betreden van het gebouw en het museumterrein doet men uitdrukkelijk afstand van het recht op schadevergoeding als vorenbedoeld.

Verboden om de flitser te gebruiken
Geen flitser gebruiken
Kunstwerken mogen niet worden aangeraakt
Kunstwerken NIET aanraken
Verboden te roken
Verboden te roken