Close icon

Voorzitter Muzee Scheveningen

Vanwege het reglementair aftreden van de huidige voorzitter zoeken wij – Bestuur Stichting Muzee Scheveningen – een nieuwe voorzitter die de ingeslagen nieuwe koers met ons voortzet.

Muzee is een museum en tevens het enige museale cultuuranker in Den Haag. Als museum hebben we een lange geschiedenis die teruggaat tot halverwege de vorige eeuw. Het voormalige Schevenings Museum fuseerde in 2006 met het zeebiologische Zeemuseum en ging verder onder de huidige naam Muzee. Doelstelling van Muzee is om de kennis en belangstelling voor de zee en het dagelijks leven op Scheveningen te bevorderen. Daarnaast vervult Muzee een belangrijke educatieve rol en als cultuuranker hebben we de taak om kunst en cultuur dicht bij de wijkbewoners te brengen.

De verhalen van onze uitgebreide eigen collectie dienen als vertrekpunt voor de museale programmering en educatieve activiteiten, maar daarnaast spelen we graag in op actualiteiten en hedendaagse trends.

Muzee werkt voor, door en met de buurt. En die samenwerking levert veel op voor alle betrokkenen. Als enige museale cultuuranker van Den Haag spelen we op onze eigen manier in op de behoefte van Scheveningen en haar bewoners. Met vraaggerichte, laagdrempelige, activiteiten bereiken wij mensen die niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komen.

“MET KUNST EN CULTUUR VERRIJKEN WIJ HET LEVEN VAN LOKALE BEWONERS EN BEVORDEREN WIJ DE SOCIALE COHESIE.”

– TAMARA PEERS, DIRECTEUR.

Geloof jij in onze aanpak, waarbij erfgoed, educatie en participatie elkaar voeden en versterken?
Heb je de energie om Muzee samen met ons op de kaart te zetten? En herken je jezelf in onderstaand profiel? Dan komen we graag met je in contact!

Profiel
Als voorzitter heb je een belangrijke verbindende functie in het bestuur en tussen bestuur, directie en medewerkers. Onze ideale voorzitter is daarom vooral een teamspeler en een verbinder en zorgt ervoor dat de kennis en kunde die in het bestuur aanwezig is, goed wordt benut voor de doelen van Muzee. Naast het voorzitterschap tijdens de vergaderingen vervult de voorzitter op verzoek een rol als sparringpartner van de directie. Onze nieuwe voorzitter zet Muzee op het netvlies van de Haagse politiek en relevante stakeholders. In de komende jaren zal je als voorzitter ook een intensieve rol vervullen bij het realiseren van de vernieuwing en verduurzaming van ons gebouw.

De voorzitter die we zoeken, heeft:

  • bestuurlijke ervaring;
  • ervaring in het culturele veld;
  • gevoel voor-, en ervaring met politieke verhoudingen op Haags gemeentelijk niveau; een sterk en relevant netwerk in Den Haag;
  • ervaring met bedrijfsvoering.

Uiteraard is het belangrijk dat je geïnteresseerd bent in en kennis hebt van Schevenings erfgoed, cultuur en educatie en dat je een voorstander bent van onze participatieve benadering. Je bent daarnaast integer, betrouwbaar, communicatief sterk, samenwerkingsgericht en verbindend. Je woont bij voorkeur in de buurt en beschikt over voldoende tijd om deze functie met energie te kunnen uitvoeren.

Het Bestuur
Het bestuur van Muzee bestaat momenteel uit vijf leden: drie mannen en twee vrouwen. Jij wordt daarmee het zesde lid. Een van ons voert tot jouw komst de voorzittersfunctie ad interim uit. We streven een bestuurssamenstelling na, waarbij diverse expertises over haar leden verdeeld zijn. Onze huidige bestuursleden hebben gezamenlijk expertise op het gebied van financiële bedrijfsvoering, fondsenwerving, museale bedrijfsvoering en op bouwkundig en communicatief terrein. Daarnaast kenmerkt het bestuur zich door een gezonde balans op relevante terreinen. We vinden het belangrijk om als organisatie een afspiegeling te zijn van de maatschappij en van de stad Den Haag. Bij gelijke geschiktheid geven we de voorkeur aan een kandidaat die de meerstemmigheid binnen ons team versterkt. Bestuursleden zijn benoembaar voor een periode van vier jaar, die eenmaal kan worden verlengd. Het bestuur volgt de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Code Fair Practice.

Tijdsbesteding en vergoeding
De functie van voorzitter is onbezoldigd. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar. De voorzitter is beschikbaar om op verzoek en in overleg Muzee bij gelegenheid te vertegenwoordigen. Je aanstellingsdatum zullen we in de zomer van 2023 onderling overeenkomen.

Belangstelling?
Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 17 april a.s. je CV en begeleidende brief tegemoet. Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Marijnke de Jong, [email protected]

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de Muzee nieuwsbrief.