Muzee Scheveningen heeft een bloeiende en actieve vriendenvereniging: de Vereniging Vrienden Muzee Scheveningen (VVMS).
Deze vereniging bestaat sinds 1974; begonnen onder de naam “Vereniging Vrienden van het Schevenings Museum”.

De Vereniging Vrienden Muzee Scheveningen heeft als doel Muzee Scheveningen te steunen in de ruimste zin des woords. Daarom wordt er ook van alles door de Vrienden (zoals ze kortweg genoemd worden) ondernomen en georganiseerd, zoals o.a.:

De jaarlijkse donaties aan Muzee
– Hand- en spandiensten verlenen aan allerlei evenementen
– Het organiseren van het
jaarlijkse Kerstland en de jaarlijkse Scheveningse Dag
Het geven van Scheveningse klederdrachtpresentaties

Behalve het promoten van Muzee Scheveningen is het promoten van Scheveningen het nevendoel, evenals het koesteren en uitdragen van de Scheveningse cultuur. Tevens worden de contacten onderhouden met de diverse klederdrachtgroepen in het land.

Naast het officiële onderhouden de Vrienden ook een zeer sociaal verenigingsleven. Wekelijks hebben zij hun “clubavond”. Op die avonden bereiden zij zich o.a. creatief voor op de Scheveningse Dag en Kerstland en tevens worden dan de stijlkamers e.d. in Muzee schoongemaakt en wordt de Vriendenzolder onderhouden.
De vereniging houdt ook jaarlijkse uitjes. Dit om de onderlinge band te verstevigen.
Kortom, de Vrienden vormen een unieke vriendenvereniging !

De VVMS heeft ook een website: www.vvmuzeescheveningen.nl