Stichting Muzee Scheveningen
opgericht op 8 september 2006

ANBI-beschikking:
Per 1 januari 2010 merkt de Belastingdienst Stichting Muzee Scheveningen aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Contactgegevens:
Adres: Neptunusstraat 90-92, 2586 GT Den Haag

Tel.nr.: 070-3500830
E-mail: [email protected] of via het contactformulier
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  27291868.
Fiscaal nummer: NL 8171 03 521 B 01
Bankrekeningnummer: IBAN NL42 INGB 0000 5798 09.
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Doelstelling:
Muzee Scheveningen heeft ten doel het bevorderen van kennis en belangstelling op het gebied van a) de geschiedenis, de cultuur en het dagelijks leven van Scheveningen en haar bewoners, haar relatie met de zee (visserij, strandrecreatie); en b) de zeebiologie in de ruimste zin.
Muzee Scheveningen streeft dit doel na door het vormen, documenteren, beheren en onderhouden van een cultuurhistorische collectie (het cultureel erfgoed van Scheveningen) en een natuurhistorische collectie (collectie zeebiologie). Deze collecties worden voor een breed publiek ontsloten via een permanente presentatie, tijdelijke tentoonstellingen, educatieve programma’s, publicaties en diverse publieksactiviteiten. Dit alles geschiedt met inzet van zowel professionele medewerkers als vrijwilligers.

Actueel beleidsplan 2017-2020

Bestuurssamenstelling en namen bestuurders: Bestuur 

Beloningsbeleid
Medewerkers in dienst van Muzee Scheveningen worden bezoldigd conform de CAO Gemeenten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
zie jaarverslagen

Balans en staat van baten en lasten:
Jaarrekening en jaarverslag 2012
Jaarrekening en jaarverslag 2013

Jaarrekening en jaarverslag 2014
Jaarrekening en jaarverslag 2015

Jaarrekening en jaarverslag 2016
Jaarrekening en jaarverslag 2017
Jaarrekening en jaarverslag 2018
Jaarrekening en jaarverslag 2019

Algemene voorwaarden:  Algemene Voorwaarden webshop Muzee Scheveningen