Stichting Donateurs Muzee Scheveningen

Stichting Donateurs Muzee Scheveningen is 16 december 1994 opgericht en op 30 september 2009 zijn de statuten voor het laatst gewijzigd.

ANBI-beschikking:

Per 1 januari 2010 merkt de Belastingdienst Stichting Donateurs Muzee Scheveningen aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Overeenkomst periodieke schenking

Contactgegevens:
Adres: Neptunusstraat 90-92, 2586 GT Den Haag
Tel.nr.: 070-3500830
E-mail: Donateurs@muzee.nl

of via het contactformulier

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  41158870.

RSIN fiscaalnummer : 8034.56.074

Bankrekeningnummer: 1030618, IBAN NL50 INGB 0001 0306 18.

Doelstelling en actueel beleidsplan:
Stichting Donateurs Muzee Scheveningen heeft ten doel het verlenen van daadwerkelijke en morele steun aan de Stichting Muzee Scheveningen, meer in het bijzonder financiële steun voor presentatie, public relations en aankopen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a.    het verkrijgen en beheren van gelden en zaken ten behoeve van de door Muzee Scheveningen te verrichten activiteiten;

b.    het waar mogelijk verlenen van feitelijke hulp en bijstand bij de door Muzee Scheveningen te verrichten activiteiten;

c.     het (doen) uitgeven of financieren van een periodiek, genaamd Muzee Journaal, ter bevordering van de bekendheid van Muzee Scheveningen en ter versterking van de band tussen de donateurs en Muzee Scheveningen alsmede tussen de donateurs onderling;

d.    het (doen) uitgeven of financieren van publicaties, al dan niet in de zogenaamde Historische Reeks Muzee Scheveningen.

Bestuurssamenstelling en namen bestuurders:

De heer J.P. Nelisse (Jan), voorzitter

Mevrouw W. de Vlieger-Moll (Willemien), secretaris

De heer C.S. Los (Cees), penningmeester

Het bestuur voert zijn werkzaamheden onbezoldigd uit en ontvangen derhalve geen vergoedingen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslagen van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag Stichting Donateurs Muzee Scheveningen 2017

Jaarverslag-Stichting-Donateurs-Muzee-Scheveningen-2016

Jaarverslag-Stichting-Donateurs-Muzee-Scheveningen-2015

Jaarverslag-Stichting-Donateurs-Muzee-Scheveningen-2014

Jaarverslag-Stichting-Donateurs-Muzee-Scheveningen-2013