dhr. P.R. de Kievit (Paul)
Directeur
p.dekievit@muzee.nl

mw. J. van den Bulk MA (Justa)
Conservator cultuurhistorische collectie (vanaf 1 aug. 2017)
j.vandenbulk@muzee.nl

mw. drs. T.J. Weisscher-van Rijn (Joke)
Conservator natuurhistorische collectie, webmaster
j.weisscher@muzee.nl

mw. drs. T. Peers (Tamara)
Projectleider wijkcultuur
t.peers@muzee.nl

mw. D. Spaans (Delia)
museumdocent
d.spaans@muzee.nl

mw. I. Durand (Irene)
museumdocent

dhr. drs. J.J. Zeeuw (Jelle)
Medewerker externe dienstverlening, coördinator recepties en partijen
j.zeeuw@muzee.nl

mw. C.C. van der Zwan (Cathy)
Financieel-administratief medewerkster, medewerkster huishoudelijke dienst
c.vanderzwan@muzee.nl

dhr. K.S. Badri (Kenneth)
Huismeester