dhr. drs. J. van de Wiel (Jeroen)
Directeur ad interim
j.vandewiel@muzee.nl
mw. J. van den Bulk MA (Justa)
Conservator cultuurhistorische collectie
j.vandenbulk@muzee.nl
mw. drs. T.J. Weisscher-van Rijn (Joke)
Conservator natuurhistorische collectie
j.weisscher@muzee.nl
mw. drs. T. Peers (Tamara)
Projectleider wijkcultuur
t.peers@muzee.nl
mw. A. de Kruijf (Andrea)
Educatief medewerker
a.dekruijf@muzee.nl
mw. M. de Vries (Merel)
Museumdocent
mw. M. van den Berg (Marloes)
Museumdocent
dhr. drs. J.J. Zeeuw (Jelle)
Medewerker externe dienstverlening, coördinator recepties en partijen
j.zeeuw@muzee.nl
mw. C.C. van der Zwan (Cathy)
Financieel-administratief medewerkster, medewerkster huishoudelijke dienst
c.vanderzwan@muzee.nl
dhr. K.S. Badri (Kenneth)
Technische dienst
k.badri@muzee.nl