Bestuur Muzee Scheveningen

dhr. drs. C.H. Schaapman (Chris) – voorzitter
dhr. M.I. van Spronsen (Marcus) – penningmeester
mw. N. Vrolijk RMT (Nicole) – bestuurslid
prof. dr. H.J. den Heijer (Henk) – bestuurslid