Vanaf 2013 mag Muzee Scheveningen zich officieel cultuuranker noemen van het stadsdeel Scheveningen.

De cultuurankers hebben een veelzijdige taak: zij moeten informatie bieden over culturele activiteiten in de gehele stad en daarnaast faciliteiten bieden aan scholen en culturele instellingen in het kader van binnenschoolse cultuureducatie. Ook bieden zij cursusruimte en podia aan en bemiddelen ze voor verschillende vormen van actieve cultuurparticipatie. Tot slot leggen zij verbindingen met maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen in het stadsdeel teneinde een groter publiek te bereiken.

Muzee Scheveningen richt zich met de activiteiten op dit gebied in de eerste plaats op bewoners in het eigen stadsdeel, aansluitend bij de eigen identiteit van Scheveningen, met als doel het vergroten van de cultuurparticipatie in het stadsdeel.
Vanuit die basis wordt de samenwerking worden gezocht met bewoners en met andere culturele partners in het stadsdeel, zoals de stadsdeelbibliotheek Scheveningen en de exploitanten van de voormalige Lourdeskerk.