Muzee 65 jaar bij de tijd: lezingen

 

Muzee Scheveningen ’65 jaar bij de tijd’

Op 12 juni bestond Muzee Scheveningen 65 jaar. Om dit te vieren zijn gedurende de eerste helft van dit jaar  verschillende activiteiten geweest.  Ook voor dit najaar is een programma ontwikkeld.

Hoewel nog niet alles is uitgekristalliseerd geven wij u onderstaand een kort overzicht van deze activiteiten zodat u de data alvast in uw agenda kunt vastleggen.

Voor alle lezingen geldt een toegangsprijs van € 4 per persoon inclusief een consumptie in ons gezellige café “DE HALVE VLEET”.

 

o   Zeeboerderij 29 september 19.30 uur

         Let op: gewijzigde datum!

Titel: GROENTEN UIT ZEE. De lezing wordt gegeven door Koen van Swam van de Stichting Noordzeeboerderij.

In het kader van het 65-jarig bestaan van Muzee Scheveningen wordt op vrijdag 29 september om 19.30 uur een lezing ‘Groente uit Zee’ gegeven, over de ontwikkeling van de zeewierteelt op de Noordzee. Deze lezing past bij het motto van de jubileumviering ‘Muzee 65 jaar bij de tijd’. Daar het gebruik van zeewier als voedsel een snelle ontwikkeling doormaakt, zoals blijkt uit alle media-aandacht, wordt geïnteresseerden in dit onderwerp geadviseerd niet te lang te wachten met reserveren. Bij de lezing van Theo Jansen over zijn Strandbeesten op 20 juni jl. heeft Muzee helaas mensen moet teleurstellen.

De jubileumcommissie van het museum is verheugd dat Koen van Swam van de Stichting Noordzeeboerderij bereid is gevonden deze lezing te geven. Hij zal ingaan op het gebruik van zeewier als voedsel en de ontwikkeling van de zeewierteelt, in het algemeen en specifiek op de Noordzee. Daarnaast krijgen deelnemers aan de lezing de gelegenheid dit nieuwe product te proeven.

Voor deze lezing geldt een toegangsprijs van € 4 per persoon inclusief een consumptie in het gezellige museumcafé ‘De Halve Vleet’.

Stichting Noordzeeboerderij is een non-profit organisatie met als doel het verwezenlijken van een duurzame zeewiersector in Nederland. De stichting wil de zeewiersector in Nederland verbinden en versnellen. Zij zijn zelf geen zeewierboeren, maar de aanjager van de nieuwe zeewiersector. Zij doen dit middels het Zeewierplatform en Proefboerderijen.

Na Texel wordt sinds verleden jaar ook voor de kust van Scheveningen zeewier geteeld. In de lezing wordt over de ontwikkeling van de zeewierteelt op de Noordzee verteld. Het eerste zeewier is reeds geoogst. Tevens zal worden ingegaan op de gebruiksmogelijkheden van dit nieuwe voedsel. U wordt in de gelegenheid gesteld dit nieuwe product te proeven.

Kaartverkoop.  Helaas kan er niet telefonisch worden gereserveerd.

o   Bierbrouwerij  11 oktober 19.30 uur       

Titel: BOUWERIJ SCHEVENINGEN RECHT DOOR ZEE De lezing wordt gegeven door Tony Lutz directeur van deze brouwerij.

Tony zal ingaan op de verschillende technieken van het brouwen. Hij zal ook vertellen over het ontstaan en de ontwikkeling van zijn brouwerij. In de week voor deze lezing is het eerste Bokbier gebrouwen. Na de lezing bestaat de mogelijkheid de verschillende biersoorten te keuren, waaronder zeker het nieuwe Bokbier.

Kaartverkoop. Helaas kan er niet telefonisch worden gereserveerd. Online tickets kopen.

o  Taxatiedag 14 oktober, 11.00 – 15.00 uur

door het Venduehuis der Notarissen

Op zaterdag 14 oktober kunt u in Muzee Scheveningen vrijblijvend de waarde laten bepalen van uw eigen kunst en antiek. Een team van professionele taxateurs van het Venduehuis der Notarissen uit Den Haag is aanwezig om een realistische raming van uw mogelijk kostbare bezittingen te geven. U kunt terecht met schilderijen, tekeningen en grafiek, maar ook met Europees en Chinees porselein, zilver en juwelen. Grote of zware objecten kunnen op basis van foto’s worden getaxeerd. Wie wil, kan zijn kunst en antiek ook direct inleveren voor een van de veilingen van het Haagse Venduehuis. Er worden maandelijks veilingen georganiseerd, zowel in de zaal als live online.

Het Venduehuis der Notarissen is het oudste Nederlandse veilinghuis, opgericht in 1811. Al meer dan 200 jaar worden hier regelmatig kunst- en antiekveilingen gehouden en thematische veilingen zoals de International Avant-Gardes 1960-1990 in mei van dit jaar, de Indonesian Art Sale op 20 september jongstleden en A Tasteful Journey, de Ron Klein Breteler Collectie op 26 oktober aanstaande. Deze laatste veiling wordt gehouden in samenwerking met Pulchri Studio.

De taxatiedag in Muzee Scheveningen is van 11:00 tot 15:00 uur. Taxaties zijn geheel vrijblijvend en kosteloos, de entree is deze dag ook gratis. Bovendien is dit de laatste kans om de tentoonstelling ‘Romeinse Kust’ te bezoeken. Er is gelegenheid om uw kunst en antiek na de taxatie in bewaring te geven zodat u optimaal kunt genieten van uw bezoek aan het museum. Per persoon kunt u maximaal 5 objecten ter beoordeling voorleggen aan de taxateurs. Vooraf aanmelden is niet mogelijk.

Tijdens de taxatiedag zal door de Vrienden van Muzee de Scheveningse klederdracht worden getoond en toegelicht.

Voor deze activiteit is de entree gratis

o   Vleetvisserij  29 november  19.30  uur

  • Titel: De Haringvisserij verleden, heden en toekomst. De lezing wordt gegeven door Henk den Heijer emeritus hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

De haringvisserij is voor Scheveningen al eeuwenlang één van de belangrijkste bronnen van inkomsten. De ontwikkelingen door de eeuwen heen zullen in deze lezing worden toegelicht.

In Muzee Scheveningen wordt op 9 december a.s. een tentoonstelling geopend die gewijd zal zijn aan de haringvisserij. Deze lezing is een voorproefje op de tentoonstelling. De geschiedenis, het heden en de toekomst van de haringvisserij zullen worden toegelicht, waarbij met name wordt ingegaan op de vangstmethoden, de technische ontwikkelingen en de maatschappelijke aspecten.

  • Na de pauze zal erop 29 november nog een lezing worden gegeven over het project De Noordster met als titel: De Noordster Terug op ScheveningenHenk Grootveld, voorzitter van de Stichting de Noordster Terug op Scheveningen zal ingaan op de geschiedenis, de huidige status en de toekomst van dit project.

Met dit project wordt het m.s. Aurora van Rederij Groen teruggebracht in de oorspronkelijke staat en zal als Museumschip in de Scheveningse haven te bezichtigen zijn. De Noordster kwam in 1950 als SCH 236 in de vaart en was één van de laatste haringloggers die op Scheveningen is gebouwd.

De restauratiewerkzaamheden zijn begonnen op 1 november 2017 terwijl de Noordster al in de Tweede Binnenhaven ligt, zodat iedereen het restauratieproces kan volgen.

Kaartverkoop. Helaas kan er niet telefonisch worden gereserveerd. Online tickets kopen.

 

Voor alle lezingen geldt een toegangsprijs van € 4 per persoon inclusief een consumptie in ons gezellige museumcafé ‘De Halve Vleet’.

Kaartverkoop voor een lezing via “Online tickets kopen” of aan de receptie van het museum.

Helaas kunnen we geen telefonische reserveringen accepteren.

 

 

Op dit moment zijn we nog in gesprek om verschillende activiteiten aan deze lijst toe te voegen. Wilt u hiervan op de hoogte blijven dan adviseren wij u  aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.