Scheveningen in bezettingstijdDe Tweede Wereldoorlog heeft een grote invloed op Nederland en ook op Scheveningen gehad. Eind 1942 besloot de Duitse bezetter om de kuststrook grotendeels te ontruimen, uit angst voor een aanval van de geallieerden vanaf zee. Scheveningen veranderde in een vesting met bunkers, tankgrachten en andere verdedigingswerken, zoals de Atlantikwall. De meeste Scheveningers werden geëvacueerd naar andere delen van Nederland. Wat zou jij in je koffer doen als je opeens je huis moest ontvluchten en niet veel mee kon nemen?

Beelden uit de bezettingstijd tonen vluchtende Scheveningers, dichtgetimmerde huizen en prikkeldraadversperringen en zetten aan tot nadenken over de oorlogstijd. Na de oorlog konden de bewoners van de Scheveningse wijk Duindorp nog steeds niet terug naar huis, hun wijk was veranderd in een gevangenkamp voor NSB-ers.

Om alle indrukwekkende beelden uit de oorlogstijd te verwerken gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met een aantal opdrachten.

De leerlingen ontdekken welke invloed de oorlogstijd op Scheveningen en haar bewoners  heeft gehad. Ze worden tevens aangezet tot nadenken wat oorlogstijd nu voor invloed zou hebben op hun dagelijks leven.

De les sluit aan bij de kerndoelen: 51 en 52

Duur 75 minuten PO Groep 5 t/m 8
Max lln: 30 Kosten: 2,50 per leerling
 

Reserveren voor de les via e-mail: educatie@muzee.nl

Deze les is voor scholen uit Den Haag met subsidie te reserveren via: www.cultuurschakel.nl/inschrijven